Visie

BL!NK-UIT zet het (hoog)begaafde kind centraal. Wij denken hierbij zoveel mogelijk in kansen en mogelijkheden en zo min mogelijk in problemen en beperkingen. Ons uitgangspunt is dat ieder kind het recht heeft om zich op zijn of haar niveau optimaal te ontwikkelen en uitgedaagd te worden. Dus: uit te blinken! Hier horen een stimulerende thuisomgeving en een passend onderwijsaanbod bij.

(Hoog)begaafde kinderen hebben speciale pedagogische en didactische behoeften. Net als kinderen die bijvoorbeeld minder makkelijk leren, dyslectisch zijn, ADHD hebben of gedragsproblemen vertonen. BL!NK-UIT kan helpen deze behoeften in kaart te brengen en te vertalen naar de omgeving. Wij willen hierbij ouders en school elkaar laten versterken met als resultaat: uitblinkende kinderen, uitblinkende ouders en uitblinkende scholen!